Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
myselfandi
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viazupelnie zupelnie
myselfandi
Reposted frombluuu bluuu viazupelnie zupelnie
myselfandi
5880 f89b
Reposted fromwazelina wazelina viadrugs drugs
myselfandi
0436 1552
Reposted fromhavingdreams havingdreams viadrugs drugs
myselfandi
8642 6c5c
Reposted fromdrugs drugs
myselfandi
Przestać uciekać.  Inaczej nigdy nie będziesz żyć naprawdę.
myselfandi
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viabe-awesome-today be-awesome-today
myselfandi
Nim napiszesz do Niego, zastanów się czy tęsknisz za Nim, czy za byciem dla kogoś ważna.. 
Reposted frommefir mefir viabe-awesome-today be-awesome-today
myselfandi
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viaMrocznysekret Mrocznysekret
myselfandi
4870 6b5b
myselfandi
9827 beff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupelnie zupelnie
myselfandi
myselfandi
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viazupelnie zupelnie
myselfandi
1013 a64a
Reposted fromcalifornia-love california-love viazupelnie zupelnie
myselfandi
0951 31a8
Reposted fromcalifornia-love california-love viazupelnie zupelnie
myselfandi
4567 5327
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viazupelnie zupelnie
myselfandi
myselfandi
0283 af2d
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viazupelnie zupelnie
myselfandi
1713 699e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl